The Power of Product Media

 

 

Hur effektivt är Profilprodukter som marknadsföringsmedia egentligen?

I denna digitala era när fokus riktas i hög grad mot den digitala marknadsföringen så blir frågan extra relevant. Har offline marknadsföring fortfarande en plats i marknadsföringsbudgeten?

 

I undersökningen som Branschföreningen SBPR beställde av INIZIO genomfördes 2309 intervjuer av mottagare av profilprodukter eller som det heter i studien Product media. Det handlar alltså om personer som mottagare och användare av produkten eller plagget i fråga och vad de tycker.

 

Om vi innan vi presenterar resultatet gör en snabb analys av vilken typ av marknadsföring profilprodukter är, så faller den allt som oftast inom kategorin Outbound marknadsföring, vilket innebär att vi som genomför marknadsinsatsen söker upp mottagaren med vårt budskap. Till den kategorin hör även exempelvis annonsering i tidningar, på internet , i TV/Radio och direktreklam. Traditionell marknadsföring helt enkelt att jämföra med Inbound marknadsföring vilket vanligtvis baseras på information som publiceras av ett företag, men som mottagaren själv söker upp.

En av den största utmaningen gällande Outbound marknadsföring är att fånga mottagarens intresse och mottaglighet så att budskapet tas emot, eftersom att mottagaren inte själv nödvändigtvis efterfrågar det vi tillhandahåller.

 

Så det är till hög grad hur väl marknadsföringsmediet lyckas med de uppgifterna som vi vill jämföra. Och det är här resultatet blir riktigt intressant.

 

POPM_1

 

Hela 30% av befolkningen mellan 15- 74 år är positivt inställda till Profilreklam! Endast slagen av bioreklam. Det är i sig ett enormt styrkebevis och visar på en hög grad av mottaglighet för mediet som sådant.

Om vi dessutom delar upp marknadsföringsinsatsen i två syften, 1. varumärkesbyggande (erinransbyggande) och 2. köputlösande så finner vi följande jämförelse.

 

POPM_2

 

Styrkan i sitter alltså främst i att bygga varumärke av de två parametrarna.

 

Som kortfattad slutsats kan vi alltså konstatera att Profilprodukter är en Mycket stark kanal för varumärkesbyggande marknadsföringsaktiviteter, dvs använd mediet gentemot dina existerande kunder som redan känner till ditt varumärke för att påminna om din existens, samt i kombination med andra åtgärder om du vill bygga nytt varumärke.

Det är mer relationsbyggande än köputlösande så tänk långsiktigt vid din investering av produkterna