top of page

ISO-Certifieringar

Vi jobbar med ISO-certifiering genom hela företaget från miljö och kvalitet till arbetsmiljö. Vi ISO-certifierade oss inom Miljö & Kvalitet redan år 2006 och arbetsmiljö år 2016.

ISO 9001 logo

ISO 9001 – Kvalitet

Att vara ISO-certifierad inom kvalitet innebär att vi arbetar utefter ett system för att säkra kvalitet i processer som tex försäljning, inköp och leverans. ISO 9001 är en internationell standard vilket innebär att standarden har samma krav på vilka processer som skall styras och dokumenteras oavsett vilket land man befinner sig i. 

ISO 14001

ISO 14001 – Miljö

Att vara ISO-certifierad inom miljö innebär att man har ett system att arbeta utifrån för att få ner den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet ger/kan ge upphov till. Man kartlägger och utreder de lagkrav som verksamheten berörs av.

ISO14001 kan tillämpas på alla branscher, används världen över och är den mest etablerade och accepterade miljöstandarden.
Målet är kontinuerlig förbättring och utveckling.

ISO 45001

ISO 45001 – Arbetsmiljö

ISO 45001 är en internationell standard för arbetsmiljö och säkerhet som täcker in såväl psykiska- som fysiska arbetsmiljöproblem för att skydda anställda och besökare. Det är ett verktyg för att systematiskt stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. Genom att vara ISO-certifierade inom arbetsmiljö kan vi styra, leda och utveckla vår organisations arbetsmiljöarbete.

Vårt ISO-arbete gör att vi kan hålla nere reklamationerna, erbjuda bra kvalitet till våra kunder och se till att personalen på vår arbetsplats mår bra.
Vi arbetar också ständigt med förbättringsrapporter för både interna och externa problem som kan dyka upp, för att hela tiden kunna utvecklas och bli lite bättre.
Vi märker också att flera kunder ställer krav på ISO-certifierade leverantörer, något som vi tycker är väldigt bra!

 

För oss innebär ISO-certifieringarna också att vi får en bättre koll på hela kedjan.

Det är viktigt för oss att kunna säkerställa nöjda kunder.

bottom of page