top of page

Våra leverantörskrav

Checklista för våra leverantörer. 

Vi på FF Profilreklam ställer höga krav på våra leverantörer gällande både miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Är ert företag intresserade av att bli leverantör?
Kika gärna igenom checklistan nedan för att se vilka krav vi ställer på våra leverantörer.

OBS! -Vi samarbetar endast med de leverantörer som har kollektivavtal!

Kollektivavtal*

ISO-certifierade inom;

ISO 9001 - Kvalitet

ISO 14001 - Miljö

ISO 45001 - Arbetsmiljö

Vi tillverkar endast produkter som är garanterat fria från barnarbete.

Vi arbetar utifrån ett kvalitetssystem

Ex. Nedtecknat kvalitetssystem, certifiering, nedtecknad kvalitetspolicy, rutiner för kvalitetskontroll, styrning och uppföljning av kvalitet, rutin för mottagningskontroll, system för behandling av avvikelser, system för korrigerande åtgärder, rutiner för hantering, transport och lagring.

Vi arbetar på ett så miljövänligt sätt som möjligt för att främja hållbar produktion.

Vi har dokumenterad information för leveranssäkerheten.

Vi jobbar utifrån ett verksamhetssystem.

Vi har en arbetsmiljöpolicy.

* Obligatoriskt

- Samtliga ikryssade punkter måste styrkas med dokumentation.

bottom of page