Varför profilreklam?

Hur effektivt är Profilprodukter som marknadsföringsmedia egentligen?
I denna digitala era när fokus riktas i hög grad mot den digitala marknadsföringen så blir frågan extra relevant. Har offline marknadsföring fortfarande en plats i marknadsföringsbudgeten?
 
Undersökningen, som vi kallar THE POWER OF PRODUCT MEDIA, är genomförd maj – augusti 2017. Resultatet bygger på svar från tre olika målgrupper.  Mottagare av mediet – Allmänheten. Köpare av mediet – Mediebyråer. Promoters av mediet – Medlemmar i SBPR.

 

 

Hela 26% av befolkningen mellan 15- 74 år är positivt inställda till Profilreklam! Vilket är betydligt större än de som säger sig vara negativa. 


 

En majoritet av befolkningen, 63%, lägger i olika hög utsträckning märke till profilprodukter i sin vardag.

Profilprodukter är en mediekanal med stark genomslagskraft då 63 % av befolkningen lägger märke till profilprodukter och så mycket som 44% av befolkningen lägger märke till dessa produkter någon gång per månad eller oftare. Ytterligare värt att poängtera är att profilprodukter inte bara läggs märke till utan även i stor utsträckning används. 32% av befolkningen använder dessa produkter på en daglig basis.
Attityden till mediet är positiv, hela 26% av befolkningen har en positiv attityd till mediet. Vissa demografiska skillnader finns, män, förvärvsarbetande och personer boende utanför Sthlm, Gbg och Malmö är grupper som i ännu större utsträckning ha en positiv attityd till mediet.