top of page

Bakgrund & Värderingar

FF Profilreklam har idag en 60-årig historia bakom sig. En gång i tiden startades företaget som en ren förlagsverksamhet men under de sista 40 åren har verksamheten varit helt inriktad på att hjälpa företag och organisationer i sitt arbete med att stärka sitt varumärke. 
 

Affärsidé

Att genom vår breda kompetens hjälpa företag & organisationer att stärka sina varumärken. Underlätta för vår kund att hålla ihop sin grafiska profil genom hela företaget, och att erbjuda nytänkande & miljövänlig profil- & presentreklam med snabb och professionell service. 

 

 

 

Verksamhetspolicy

FF Profilreklam är ett handelsföretag som erbjuder varor och tjänster för profilering av företag och organisationer.

Genom att arbeta som en lärande organisation där målstyrning och ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen, skall vi som ledande leverantör inom profilbranschen sträva efter att alltid

 •  Identifiera och uppfylla våra kunders uttalade och underförstådda kvalitetskrav på de produkter och tjänster vi levererar.

 •  Uppfylla de miljökrav, lagar och föreskrifter som myndigheter, kunder och omgivning ställer på verksamheten. Vi skall, så långt våra resurser tillåter, arbeta för att minska belastningen på miljön och främja socialt ansvarstagande både i vårt närområde och på de platser där våra produkter produceras. Vi skall gå i bräschen för ökat miljömedvetande hos personal och kunder.

 •  I samråd med personalen erbjuda en arbetsmiljö där hälsa och trivsel följs upp. Vi skall tillämpa en personalpolitik där psykologiskt och socialt välbefinnande är prioriterade områden. All personal skall erbjudas möjlighet till utveckling. Varje form av mobbing och trakasseri är förbjuden och skall bekämpas.


För att kunna leva upp till vår policy skall vi:

 •  Implementera kvalitets-, miljö- och arbetsmiljötänkande som ett naturligt inslag i arbetet i hela organisationen.

 • Tillse att all personal är informerad om företagets verksamhetspolicy och har kunskap om vad den står för.

 •  Presentera våra verksamhetsmål, följa upp och redovisa hur målen uppnås.

 •  Följa trender och utveckling i branschen för att vidareutveckla vår förmåga att uppfylla kundernas behov samt genomföra aktiviteter för att mäta och förbättra kundtillfredsställelsen.

 •  Kraftfullt ingripa för att korrigera inträffade avvikelser och förebygga tänkbara problem.

 •  Inom ramen för normala ekonomiska avvägningar avsätta tillräckliga resurser för genomförande av åtgärder som står i överensstämmelser med vår verksamhetspolicy.

 •  Identifiera de lagar och författningar som är aktuella för verksamheten samt följa utvecklingen inom området med hjälp av externa publikationer och sammanställningar.

 •  Informera kunder och intressenter om företagets miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsprogram på ett sådant sätt att förtroende skapas för bolagets arbete med att minimera verksamhetens miljöpåverkan och ständigt förbättra kvaliteten på genomförda uppdrag.

 •  Erbjuda kunder möjlighet till klimatkompensation för sina produktmediainvesteringar.

 

 

 


 

bottom of page