top of page

Miljömärkningar som gör skillnad

Det finns många olika certifieringar & miljömärkningar. 
För att underlätta för dig som konsument har vi därför sammanställt de vanligaste miljömärkningarna & dessa innebörd här nedan. Vill du ha utförligare information - klicka på hemsidan under respektive märkning för att läsa mer. 

Vi är stolta över att kunna erbjuda er så pass många olika produkter från olika leverantörer som alla värnar om miljön & vår gemensamma framtid! 

 


I vår webbshop hittar ni ett stor utbud av Miljöprodukter

Gairtrade logo

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- & levnadsvillkor. 

- Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
- Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet 
- Barnarbete och diskriminering motverkas 
- Demokratin och organisationsrätten främjan 
- Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas 

Läs mer på www.fairtrade.se

Svanen

Svanen är den nordiska miljömärkningen som garanterar att produkten är tillverkad med så låg miljöpåverkan som möjligt i alla led i produktionen, från råvara till färdig produkt. Kläderna uppfyller hårda miljö- & kvalitetskrav.

Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle.

Läs mer på www.svanen.se

Svanen logo
GOTS logo

GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS). Kläder som är märkta med GOTS har blivit tillverkade med hänsyn till både sociala och miljömässiga krav. Kraven omfattar alla steg i produktionen - från odling till färdig produkt. Exempelvis ska bomullen vara ekologiskt odlad och det finns strikta regler för vilka kemikalier som får användas i klädtillverkningen. Det ska vara säkra arbetsförhållanden och arbetsvillkoren måste motsvara ILO:s kärnkonventioner. Dessutom ska det färdiga plagget klara kvalitets-tester så som slitage- & färgbeständighet för att garantera en hållbar livscykel. GOTS gör kontroller hos alla leverantörer i tillverkningskedjan årligen. 

Läs mer på www.global-standard.org

Oeko-tex

Oeko-Tex certifierade klädesplagg innehåller inga spår av skadliga ämnen och följer human-ekologiska kriterier. Oeko-Tex är en världsomfattande hälsomärkning för textila råvaror och kläder. Märket garanterar att den färdiga produkten inte innehåller några skadliga ämnen som kan orsaka allergiska besvär eller andra hälsoproblem. 
För att en produkt ska få märkas med Oeko-Tex måste kläderna ha genomgått ett laboratorietest för att säkerställa att inga hälsofarliga kemikalier finns i plagget. Testet får endast utföras av oberoende textila forsknings- och testinstitut. 

Läs mer på www.oeko-tex.com

Oeko-Tex logo
Ecolabel logo

ECO-Label

EU Blommans kriterier tas numera oftast fram av EU:s forskningscenter i Sevilla Joint Research Center på uppdrag av EU-Kommissionen. Kriterierna är framtagna ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. För att få licens måste produkten uppfylla höga krav på hälsa, miljö, funktion och kvalitet. Kraven skärps kontinuerligt, på samma sätt som med Svanen-märkningen. Tillverkarna måste genomgå tester för att dokumentera att produkterna klarar dessa krav. 

Läs mer på www.ecolabel.eu

Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation är ett internationellt kontrollsystem som är inriktat på att förbättra de anställdas villkor i olika typer av textilproduktion världen över. FWF är ett så kallat flerpartsinitiativ där företag, fack och organisationer gått samman för att gemensamt hitta hållbara lösningar och förbättrade arbetsvillkor i producentländerna. FWF samarbetar med företag som tillverkar kläder eller andra sydda produkter som säger sig vilja ta socialt ansvar i hela sin leverantörskedja. 

Läs mer på www.fairwear.org

SA8000 logo

sa8000

SA8000 bygger på principer i internationella normer för mänskliga rättigheter. Den mäter prestanda i företag inom åtta nyckelområden: barnarbete, tvångsarbete, hälsa & säkerhet, fri förenings- & förhandlingsrätt, diskriminering, disciplinära förfaranden, arbetstid och löner. 

Läs mer på www.sa-intl.org

Amfori BSCI

Amfori BSCI gör det möjligt för företag att förbättra sina leveranskedjor. Den globala marknaden är allt mer komplex och det är nödvändigare än någonsin att få till förbättringar. Medlemmar skall följa 11 uppförandekoder. Det gäller allt från en rättvis ersättning till att det inte skall finnas barnarbete. 

Läs mer på https://www.amfori.org/

Amfori BSCI logo

Reach-förordningen

Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning. 
Kemikalieinspektionen har huvudansvaret för för Reach-förordningen i Sverige. Det är den europeiska kemikaliemyndigheten Echa som har ansvaret för Reach-förordningen på EU-nivå.

Läs mer på kemikalieinspektionens hemsida 
www.kemi.se

R-PET

Återvinna och återbruka material istället för att tillverka nytt är ett miljösmart alternativ. Flera produkter i vårt sortiment har just återvunnen pet som material. Det kan bland annat vara fleecejackor, mössor, kassar eller isskrapor. 

Material av återvunna PET-flaskor är ett sätt att förebygga att gammal plast hamnar i hav, sjöar och i vår natur.
 

bottom of page