top of page

Miljö & Kvalitet

Vi är ISO-certifierade i miljö, kvalitet & arbetsmiljö

FF Profilreklam AB är ISO-certifierat och det innebär att vi har fått bekräftat att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitets, miljö, och arbetsmiljöfrågor. Vi vill vara säkra på att våra kunder är nöjda med vad vi levererar och att miljöpåverkan hela tiden minskar. Vi ser också till att följa de krav som arbetsmiljölagen ställer gällande friskvård för våra anställda.
 
Ständig förbättring är ledordet och det innebär att systemet inte är statiskt utan förändras löpande utifrån de synpunkter vi får från våra kunder, leverantörer och anställda.


Vi arbetar aktivt för att minimera vår klimatpåverkan genom att ha ett miljömässigt tänkande i vårt dagliga arbete. Det inkluderar allt ifrån att göra klimatsmarta inköp till energibesparande åtgärder och att källsortera. Etik, miljöansvar och kvalitet är viktigt för oss. Därför finns i vårt sortiment ett brett utbud av produkter som tillverkats av återvunnet material, är Fairtrade och miljömärkta samt garanterat fria från barnarbete.

ISO certifikat FF Profilreklam
ISO 9001 logo
ISO 14001 logo
ISO 45001 logo

"2019 klimatkompenserade vi för 29 ton CO2e"

Egen Fairtrade-certifiering på godis

Etik, miljöansvar och kvalitet är viktigt för oss. Vi samarbetar även med lokala tillverkare i t.ex Afrika för att bidra till att öka sysselsättningen och därmed skapa fler jobb för den lokala befolkningen. Vi har samma krav även här vad gäller en rättvis lön, miljöaspekter samt frånvaro från barnarbete.  

Många av våra kunder ställer krav om kollektivavtal som en viktig del i sitt val av samarbetspartner. Vi ser det som en självklarhet att såväl vi som våra leverantörer följer de spelregler som finns och har avtal tecknat med respektive arbetstagarorganisation.

Väljer man en Fairtrade-certifierad T-shirt så bidrar man till att förändra tekoindustrin i utvecklingsländerna, väljer man dessutom att plagget skall vara av ekologiskt odlad bomull så minskar skadeverkningarna på odlarna och marken. Det kan också vara en produkt som gör att vi minskar vårt vattenanvändande, t.ex ett timglas som gör att vi duschar lite snabbare och på så sätt minskar vår vattenförbrukning. Eller en termometer som ser till att frysen håller rätt temperatur. Att erbjuda kvalitet är för oss en självklarhet!
 
Om du vill veta mer, 
kontakta oss gärna!

Här kan du läsa mer om  miljömärkningar.

bottom of page