top of page

Lasergravyr

Vad är Lasergravyr?

Lasergravyr är en vanlig märkningsmetod på bland annat metall.

Det är också ett miljövänligt märknings-alternativ då man aldrig tillför något, man tar bara bort material.

Lasergravyr ger oftast ett lite exklusivare intryck, är en permanent märkningsmetod som inte kan tvättas bort och metoden kräver varken för- eller efterbehandling.

 

Vid lasergravyr smälts & förångas materialets yta på produkten av värmen från laserstrålen. Det uppstår då en fördjupning i materialet, och det är detta som kallas för gravyr.

Vad kan man gravera?

Med en lasermaskin kan man både gravera eller skära i olika material, allt från trä, papper, textiler, glas, plast, metall och kartong.

 

Vi graverar vanligtvis kundloggor på termosmuggar, pennor och namnskyltar.

Hur går en gravyr till?

Motivet eller texten man vill gravera skickas till en gravyrprogramvara. Denna programvara skickar motivet direkt till lasergravyrmaskinen.
Efter det vet maskinen precis vad den ska göra, och kan börja gravera den önskade produkten.

Lasern är en optisk stråle som tillkommer av förstärkning av ljus och tillförsel av energi.  

Det finns olika typer av gravyrer, ex. Yag Laser och CO2 laser. Vilken typ av metod vi använder beror på vilken produkt som skall graveras. Med CO2 laser kan man gravera produkter med lackerade ytor, exempelvis metallpennor. Med Yag Laser kan man gravera ex. en ton-i-ton logga.

Det är inte alla produkter som går att gravera, men en hel del!
Gravyr är ett miljövänligt och hållbart märkningsalternativ. Det kostar oftast någon krona mer än ett vanligt tryck, men till skillnad från ett tryck så kan du med gravyr utsätta produkten för både slitage, disk mm utan påverkan på gravyren. En graverad penna eller mugg går också att göra personlig med en namngravyr – en mycket uppskattad gåva! 

Varför ska jag välja gravyr? 

bottom of page