top of page

Miljöpåverkan - trycktekniker

Även om påverkan av att förädla en produkt är mindre än att tillverka den, hjälper det fortfarande att göra ett ansvarsfullt val. Vi samarbetar med leverantörer som tänker på flera viktiga områden när dom tillhandahåller förädling av de produkter vi beställer. En av våra största leverantörer följer noga framstegen inom dessa områden och deras ISO-kontroller säkerställer att vi håller koll på vår påverkan. På så sätt ser vi till att vi alltid arbetar ansvarsfullt på alla nivåer inom vår organisation.

Tryckteknikernas miljöavtryck

Även om påverkan av att förädla en produkt är mindre än att tillverka den, hjälper det fortfarande att göra ett ansvarsfullt val. Vi samarbetar med leverantörer som tänker på flera viktiga områden när dom tillhandahåller förädling av de produkter vi beställer. En av våra största leverantörer följer noga framstegen inom dessa områden och deras ISO-kontroller säkerställer att vi håller koll på vår påverkan. På så sätt ser vi till att vi alltid arbetar ansvarsfullt på alla nivåer inom vår organisation. 

Även om påverkan av att förädla en produkt är mindre än att tillverka den, hjälper det fortfarande att göra ett ansvarsfullt val. Vi samarbetar med leverantörer som tänker på flera viktiga områden när dom tillhandahåller förädling av de produkter vi beställer. En av våra största leverantörer följer noga framstegen inom dessa områden och deras ISO-kontroller säkerställer att vi håller koll på vår påverkan. På så sätt ser vi till att vi alltid arbetar ansvarsfullt på alla nivåer inom vår organisation.

Printmasters 

En av våra samarbetspartners när det gäller förädling heter Printmasters. 

Naturligtvis har Printmasters fokusområden som skiljer sig från kontorsmiljöer så som vårt kontor. Påverkan på personalen vad gäller de olika tryckteknikerna, arbetsmiljön och säkerhet är mycket mer relevanta.

Nedan beskriver vi kortfattat vilka områden dom jobbar med när det gäller deras påverkan på människor och planet; hantering av resursanvändning (energi, vatten, avfall); och hur dom säkerställer att vi som beställare alltid uppfyller de bästa standarderna för kvalitet och säkerhet.

  • CO2-avtryck Energianvändning för att driva anläggningen (uppvärmning, kylning, belysning, etc.) och för att driva maskinerna bidrar till deras/ en produkts CO2-avtryck. Detta avtryck ingår i deras årliga utsläppsrapport! 

  • Vattenanvändning Vissa trycktekniker kräver vatten för att rengöra eller tvätta föremål eller använda maskiner.

  • Kemikalier som används De flesta (om inte alla) färger innehåller kemikalier. Kemikalier kan vara skadliga för miljön om de inte avyttras på rätt sätt. Dessutom kan trycktekniker som använder mycket kemikalier vara skadliga för människors hälsa. Att säkerställa att korrekt personlig skyddsutrustning alltid finns tillgänglig och används av personalen är avgörande!

  • Avfall Hos Printmasters sorteras och behandlas avfall på ett lämpligt sätt; där det är möjligt återvinns avfallet. En annan viktig aspekt är att skilja mellan 'vanligt' avfall och avfall som klassificeras som 'farligt gods'. Som en del av deras ISO 14001-certifiering har Printmasters årliga mål för att minska denna typ av avfall.

  • Arbetsförhållanden Arbetsmiljö och säkerhet övervakas genom ISO 45001-certifiering. För att vara extra noggranna och upprätthålla bästa praxis, genomgår Printmasters även en årlig revision enligt Sedex SMETA-ramverket. Tidigare nämndes kemikalier som arbetare kan utsättas för, men det är också viktigt att övervaka ljudnivåer och luftkvalitet (damm eller partiklar från färger).

Tryckteknikernas påverkan

Nedan listas de dekoreringstekniker som erbjuds av Printmasters tillsammans med deras relativa bidrag till viktiga påverkansområden. Denna bedömning är baserad på input från olika ISO-bedömningar, register och certifieringar. För mer detaljerade beskrivningar av teknikerna och hur de bäst kan appliceras på de produkter du väljer, besök vår sida Märkningsmetoder

Tryckteknikers miljöpåverkn
bottom of page